דיני תעבורה

בשונה מן הדין הפלילי, בו כדי להרשיע אדם בביצוע עבירה יש להוכיח הן את היסוד העובדתי והן את היסוד הנפשי של מבצע העבירה, מרבית מן עבירות התעבורה הן עבירות קפידה בהן אין צורך להוכיח את היסוד הנפשי ודי שיוכח כי העבירה בוצעה (הפן העובדתי בלבד) כדי להרשיע.

דיני תעבורה נוגעים לכל הקשור ברישיון הנהיגה ובשלילת רישיון נהיגה, נקודות תעבורה, שלילות מנהליות, דו"חות חניה, דו"חות תנועה, קנסות, תאונות דרכים וכן עבירות תעבורה כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת, עבירות תנועה וכדומה.

אף על פי שמדובר בעבירות קפידה, פעמים רבות קיימים ליקויים ראייתיים משמעותיים בתיק אשר עשויים להוביל לענישה מופחתת ולעיתים אף לזיכוי מוחלט. לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בדיני תעבורה ולא תמיד נכון לקבל את האישום כגזירה משמיים או כסוף פסוק.       

 

בית משפטי דיני תעבורה
בית משפטי דיני תעבורה