קניין רוחני ולשון הרע

קניין רוחני הוא תחום משפטי המקנה הגנה על זכויות בגין קניינים אשר בחלקם אינם מוחשיים. בין תחומי הקניין הרוחני נמצא את תחום הפטנטים - כאשר אדם מבקש להוציא פטנט ולקבל עליו בלעדיות, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ועוד. תחומי הקניין הרוחני רלוונטיים מאוד בימינו עקב שימוש נרחב במדיה, בתקשורת ובאינטרנט. באופן כללי, כדאי לכל אדם לדעת כמה כללי מפתח הנוגעים לקניין רוחני; אם אדם מאמין כי יש בידו או בדעתו פטנט, עליו לשמור את העניין בסוד מוחלט עד לרישום הפטנט (זאת ניתן לעשות בסיוע עורך דין העוסק בתחום). באם אדם חפץ בהורדת תמונות וחומרים מן האינטרנט, ולמעלה מכך, לעשות בהם שימוש כלשהו או לפרסמם, עליו לוודא כי אין עליהם זכויות יוצרים אחרת חשוף הוא לתביעה.

לשון הרע ותביעות דיבה:

אחד מחוקי היסוד של מדינת ישראל הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אחד מן הנכסים היקרים ביותר לאדם הוא כבודו וראשית כבודו בשמו הטוב. לאור זאת, החוק מבקש ליתן הגנה על השם הטוב ולכן בעת שאדם מבזה ומשחיר פניו של אחר ברבים (ואף מול אדם אחר יחיד בלבד!) הרי שחשוף הוא לתביעה משפטית. כיום בעידן הפייסבוק, פורומים ושאר פלטפורמות אינטרנטיות, הדבר רלוונטי כפליים היות ולעיתים בצער רב, היד קלה על ההדק. באם חש אתה נפגע מאמירה זו או אחרת הנוגעת אליך ונעשתה בפני אדם אחד או יותר, רצוי כי תיוועץ עם עורך דין העוסק בתביעות דיבה. כמו כן, באם הדבר נעשה ברשת, מומלץ לצלם את המסך באופן מידי ולשמור את הקובץ כראייה לעוולה שנעשתה נגדך.

   

בית משפטי קניין רוחני ולשון הרע
בית משפטי קניין רוחני ולשון הרע