דיני עבודה

מהם יחסי עובד - מעביד ומדוע חשוב להבחין אם יחסים אלו מתקיימים?

דיני עבודה הנם דינים קוגנטיים, כלומר כאלו הקבועים בחוק ואשר לא ניתן "לכופף" אותם על ידי הסכמים. יתרה מזאת, חלק נרחב מדיני העבודה אף קבוע באמנות בינלאומיות אשר מדינת ישראל, כמו מרבית המדינות הנאורות, חתומה עליהן. ההיגיון העומד מאחורי כן, היא השאיפה להגן על תנאיו של העובד ולהימנע ממצב בו עקב אי שוויון ביחסי הכוחות בין העובד למעביד, ייעתר העובד לקבל על עצמו תנאים מופחתים.

ישנם מבחנים רבים בפסיקה הבוחנים האם מתקיימים יחסי עובד - מעביד במקרה קונקרטי. ההבחנה היא מהותית היות וישנם תנאי העסקה וזכויות רבות הקבועים בחוק ונוגעים רק לעובד במסגרת יחסי עובד - מעביד. כך למשל תנאי עבודה כגון שכר מינימום, דמי הבראה, חופשה שנתית ושעות נוספות, וזכויות כגון פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת וכדומה.

במסגרת דיני עבודה יידונו תחומים רבים נוספים הנוגעים לעובד ומעסיקו כדוגמת: פיטורין, פיטורי נשים בהריון, הלנת שכר, חוזי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, הרעת תנאים, פנסיה ועוד.

היוועצות בעורך דין העוסק בדיני עבודה הנה מהותית הן עבור העובד לשם הבנת זכויותיו ומימושן, והן עבור המעסיק לבל יהיה חשוף לתביעות כנגדו, לעיתים מחוסר ידיעה גרידא.  

בית משפטי דיני עבודה
בית משפטי דיני עבודה