דיני מקרקעין

דיני מקרקעין שייכים למעשה לדיני קניין ועוסקים בכל סוגי העסקאות הנוגעות לנכסי נדל"ן ולזכויות בנכסים אלו. עסקאות נדל"ן יכולות להיות עסקאות מכר (רכישת דירה, בית, משרד, מחסן וכדומה), עסקאות של השכרה (למטרת מגורים, למטרת עסק, למטרת אחסון וכדומה), עסקאות של מתן זכות שימוש בנכס, זכויות הנאה, הסכמי מתנה ועוד. בניגוד לעסקאות הנוגעות למטלטלין או למתן שירות, בעסקאות מקרקעין חלה חובה על פי חוק ליצור הסכם בכתב ואין די בהסכם שבעל פה, משוכלל ככל שיהא. בין היתר, הסיבה היא כי עסקה המתבצעת לאחר רישום חתימה על הסכם בכתב, מקנה למקבל (קונה, שוכר, מחכיר וכו') זכות חוזית- אובליגטורית, וזכות זו יש לשכלל לכדי זכות קניינית (רישום בטאבו), כאשר בהסכמי השכרה הדבר נוגע להשכרות ארוכות טווח. חשוב להבין כי זכות קניינית גוברת על זכות אובליגטורית ולכן אין די בביצוע הסכמים בכתב. אי לכך, חשוב כי עורך הדין המטפל בביצוע עסקאות אלו יהא בקיא בביצוע הרישומים הנדרשים. מסיבה זו, אף רצוי כי עורך דין העוסק בתחום יבדוק את הנכס ורישומיו בטרם ביצוע העסקה.

פן נוסף מהותי ביותר בעסקאות מסוג זה נוגע למיסוי. עסקאות מקרקעין מלוות במיסים שונים אשר לעיתים יכולים להגיע למאות אלפי שקלים וסכומי כסף עצומים, כאשר החוק מקנה סוגים מסוימים של פטורים מתשלום מס זה או אחר. גם בשטח זה מומלץ לקבל טיפול משפטי הולם בטרם ביצוע עסקה או הסכם כלשהו, לשם חישוב המס הצפוי ובדיקת כל האפשרויות לקבלת פטור כחוק.    

בית משפטי דיני מקרקעין
בית משפטי דיני מקרקעין